Belastingen / toeslagen

begeleiding startende ondernemers

Interim Management

Administratie / facturatie

loonadministratie

jaarrekeningen

De allround financieel adviseur!

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de omzetbelasting. U betaalt over uw omzet omzetbelasting aan de belastingdienst. Meestal berekent u
deze omzetbelasting aan uw klanten. Van de inkopen en kosten die u maakt, kunt u de omzetbelasting aftrekken.

U bent ondernemer voor de omzetbelasting als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent.

Nadat u uw onderneming bij de belastingdienst heeft aangemeld, laten zij u weten of u ondernemer bent voor de omzetbelasting.

De belastingdienst bepaalt of u maandelijks, per kwartaal of per jaar omzetbelastingaangifte moet doen.

De berekening van de af te dragen dan wel te ontvangen omzetbelasting is gekoppeld aan uw administratie/boekhouding. In ons boekhoudprogramma wordt dit automatisch meegenomen.